Category Archives: Video SBVL

Video: Hướng dẫn giải bài tập tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng – sức bền vật liệu

Trong video này tôi hướng dẫn giải đề thi Sức bền vật liệu 2. Bài tập thuộc phần tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng, đây là 1 trong những nội dung quan trọng nhất trong Sức bền vật liệu 2. Đây cũng là trường hợp chịu lực phổ biến và hay gặp nhất trong thực tế.


dvd1

dvd2

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm

 

Video: Hướng dẫn giải bài tập thanh chịu lực phức tạp – Sức bền vật liệu

Trong video này tôi hướng dẫn giải đề thi Sức bền vật liệu 2. Bài tập thuộc phần thanh chịu lực phức tạp, đây là 1 trong những nội dung quan trọng nhất trong Sức bền vật liệu 2. Đây cũng là trường hợp chịu lực phổ biến và hay gặp nhất trong thực tế.


dvd1

dvd2

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm

Video: Hướng dẫn giải bài tập tải trọng động – Sức bền vật liệu

Trong video này tôi hướng dẫn giải đề thi Sức bền vật liệu 2. Bài tập thuộc phần tải trọng động, đây là 1 trong những nội dung quan trọng nhất trong Sức bền vật liệu 2. Đây cũng là trường hợp chịu lực phổ biến và hay gặp nhiều trong thực tế.

 


dvd1

dvd2

appp

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm

Video: Tổng hợp nội dung Sức bền vật liệu 2

Trong video này tôi giới thiệu tổng hợp nội dung Sức bền vật liệu 2. Các chương các phần quan trọng nhất và những nội dung liên quan đến thi học phần.


dvd1

dvd2

appp

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm

Video: Học trực tuyến Sức bền vật liêu: CỰC KỲ CHI TIẾT Hướng dẫn giải đề thi tự luyện số 3

Đây là video của buổi học trực tuyến. Trong buổi học này tôi sẽ hướng dẫn cách giải các bài tập trong đề thi tự luyện số 3 – hy vọng các bạn có thể nắm rõ hơn về cách giải những bài tập ấy, qua đó sẽ học và nắm kiến thức hiệu quả nhất. 


dvd1

dvd2

appp

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm

 

Video: Hướng dẫn giải bài toán dầm chịu uốn siêu tĩnh – Sức bền vật liệu

Trong video này tôi sẽ tiếp nối video cách giải bài tập siêu tĩnh ở video trước và hướng dẫn cách giải bài toán siêu tĩnh truong trường hợp chịu uốn bằng PP Thông số ban đầu, hy vọng các bạn có thể nắm rõ hơn về cách giải những bài tập ấy, qua đó sẽ học sức bền vật liệu​ và nắm kiến thức hiệu quả nhất. 

 


dvd1

dvd2

appp

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

 Fanpage Sucbenvatlieu.com

 Tham gia Group SBVL


Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Tạ Đức Tâm